Spis treści
Czym jest E-learning
Zalety E-learningu
Rodzaje E-learningu
Elementy E-learningu
Jak uczyć się w domu
Wszystkie strony

Policealna Szkoła dla Dorosłych „MATRIX” uatrakcyjnia metody dydaktyczne wykorzystując możliwość korzystania z nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych – Internet w celu nabywania rzetelniejszej wiedzy przez Swoich SŁUCHACZY !!!!


"Nauczanie na odległość jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) są od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji - oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się - również współczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz wideo, komputerowe dane oraz materiały drukowane. Współczesne technologie umożliwiają również bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem, a uczniem za pomocą audio lub wideokonferencji, niezależnie od odległości, jaka ich dzieli."
(Mirosław J. Kubiak: Wirtualna edukacja, s. 11. Warszawa 2000. Wydawnictwo "MIKOM")

Dobrze przygotowane i prowadzone zajęcia edukacyjne z zastosowaniem najnowszych osiągnięć learningu, mogą nie tylko konkurować z tradycyjnym sposobem prowadzenia zajęć, ale być w wielu przypadkach od nich efektywniejszy.ZALETY EDUKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

Słuchacze wykorzystujący Internet mogą się uczyć czego chcą, gdzie chcą i kiedy chcą. Do tego dochodzi jeszcze możliwość wyboru formy w jakiej chcą się uczyć. Główne korzyści dla uczącego się to elastyczny proces dystrybucji materiałów i większa elastyczność w wyborze ścieżki edukacji, dowolność czasu i miejsca nauki, dowolność sprzętu i aplikacji, zindywidualizowany tok nauczania dla każdego słuchacza oraz dynamiczna prezentacja materiału (wykorzystywanie nie tylko tekstu i obrazu, ale również plików dźwiękowych).