Policealna Szko?a dla Doros?ych MATRIX kszta?ci w zawodach:

- technik administracji
- technik ekonomista
- technik bhp
- technik organizacji reklamy
- technik obs?ugi turystycznej
- technik handlowiec
- technik i n f o r m a t y k
- technik rachunkowo?ci
- technik turystyki wiejskiej
- technik ochrony

* Zaj?cia w Naszej Szkole odbywaj? si? w systemie zaocznym, idealnym dla osb pracuj?cych, ktre chc? podnie?? swoje kwalifikacje i zdoby? zawd.

* Spotykamy si? co II tydzie? ?rednio 8 spotka? w semestrze ( ??cznie z zaj?ciami e-learning)

* Godziny zaj??
- pi?tek 16:00 20:00
- sobota 8:00 16:30

* Nauka w Naszej szkole rozpoczyna si? we wrze?niu (semestr zimowy) oraz w lutym (semestr wiosenny).
* Szko?a posiada uprawnienia szko?y publicznej.

* S?uchacz otrzymuje legitymacj? szkoln? uprawniaj?c? do ustawowych zni?ek.

* Po uko?czeniu Szko?y S?uchacz otrzymuje ?wiadectwo i dyplom uko?czenia
szko?y na druku MEN.

* Nauka w Naszej szkole rozpoczyna si? we wrze?niu (semestr jesienny) oraz w w lutym (semestr wiosenny).
Zapisz si? przez internet - rekrutacja online
Ju? dzisiaj mo?esz si? zapisa? poprzez wype?nienie i wys?anie
formularza online
.

Skontaktujemy si? z Tob? w celu uzupe?nienia reszty dokumentw.
Nie tra? czasu i zapisz si? ju? dzi? !


Lista przyj?? osb jest ograniczona.


SERDECZNIE Z A P R A S Z A M Y !!!