WARUNKI PRZYJĘCIA:


- ukończona szkoła średnia (matura nie jest wymagana)
- opłata wpisowa – 150 zł
- kopia dowodu osobistego
nie jest konieczny uregulowany stosunek do służby wojskowej 
(na czas nauki Szkoła odracza służbę).

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ! ! !

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TUTAJ do ściągnięcia.

WEJŚCIE NA ZAPISY ON LINE