Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika administracji


W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:
Organizować stanowisko pracy własnej oraz kierowanego zespołu, rozróżniać podstawowe kategorie ekonomiczne i najważniejsze przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
Wykorzystywać podstawy finansów oraz prawa do samodzielnej działalności gospodarczej.
Opracowywać oferty handlowe z zakresu usług reklamowych, dobierać metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikować i interpretować wyniki badań.
Dobierać środki i nośniki reklamy w zależności od celu reklamy oraz branży towarowej.
Posługiwać się komputerem jako narzędziem pracy, współpracować z klientami firmy prowadząc negocjacje i rozmowy handlowe.
Tworzyć tekst i slogan reklamowy oraz oceniać skuteczność tych form. 
Tworzyć podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej.
Tworzyć ogólny scenariusz reklamy radiowej i telewizyjnej, organizować produkcję dźwiękowych nagrań reklamowych.
Oceniać przebieg, skuteczność i efektywność przeprowadzonej kampanii reklamowej.
Organizować działalność informacyjną przedsiębiorstwa (public relations), w tym konferencje prasowe.
Wykorzystywać znajomość języka angielskiego do realizacji zadań zawodowych, w szczególności przy współpracy z klientem zagranicznym oraz kooperacji z firmami zagranicznymi.
Pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w reklamie, o dostępnych materiałach, sprzęcie i ich producentach.
Korzystać z literatury zawodowej, polskiej i obcojęzycznej.


PRACA
Słuchacze danego kierunku uczą się min. przygotowywania ofert handlowych w dziale sprzedaży usług reklamowych, podstaw tworzenia reklam radiowych i telewizyjnych, stosowania różnych technik reklamy wizualnej, opracowywania informacji niezbędnych przy realizacji kampanii reklamowej, przeprowadzania analiz marketingowych oraz prezentowania usług reklamowych. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w różnych typach agencji reklamowych, domach mediowych, biurach ogłoszeń, działach reklamy i marketingu w różnych przedsiębiorstwach a także w studiach fotograficznych lub graficznych.