W celu zapisania si? do Szko?y prosimy o wype?nienie poni?szego formularza i odes?anie e-mailem. Po otrzymaniu prawid?owo wype?nionego kwestionariusza na Pa?stwa adres mailowy zostanie przes?ana umowa o nauk? oraz numer rachunku bankowego.

Potwierdzeniem przyj?cia jest:
- dokonanie wp?aty wpisowego
- odes?anie podpisanej umowy na wskazany adres w terminie 7 dni
od daty otrzymania.

Warunkiem podj?cia nauki i wydania za?wiadcze? do WKU, ZUS oraz innych instytucji jest z?o?enie w sekretariacie Szko?y (najp?niej do dnia rozpocz?cia roku szkolnego) kompletu dokumentw:
- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj?cego to?samo??
(orygina? do wgl?du),
- dwch fotografii,
- ?wiadectwa uko?czenia szko?y ?redniej (orygina? lub odpis),

Formularz zg?oszenia tutaj

...lub skontaktuj si? z nami: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon.: (058) 352 60 72; 778 83 85 85